Skema Pemarkahan Am Interview atau Temuduga!

Setiap sesi temuduga yang dijalankan mempunyai objektif tersendiri. Ia bergantung kepada jawatan yang disediakan namun secara umum ia terbahagi kepada soalan sukar, sederhana dan mudah. Kaedah pemberian markah adalah menggunakan skor secara rubrik seperti yang berikut;

Soalan Sederhana Dan Sukar

4 (markah)
• Tidak diberikan sebarang bantuan oleh penemuduga
• Jawapan calon tepat, berkeyakinan serta nampak tulen
• Jawapan calon mempunyai maksud yang sama atau hampir

3 (markah)
• Jawapan calon tepat setelah diberikan bantuan oleh penemuduga
• Jawapan calon mempunyai maksud yang sama atau hampir setelah diberikan bantuan oleh penemuduga

2 (markah)
• Calon tidak pasti dengan jawapan yang diberikan setelah dibimbing
• Mengambil masa yang lama untuk menjawab

1 (markah)
• Tidak dapat menjawab walau pun setelah dibimbing
• Memberikan jawapan yang salah walau pun dibimbing


Soalan Mudah

2 (markah)
• Tidak diberikan sebarang bantuan oleh penemuduga
• Jawapan calon tepat, berkeyakinan serta nampak tulen
• Jawapan calon mempunyai maksud yang sama atau hampir

1 (markah)
• Calon tidak pasti dengan jawapan yang diberikan setelah dibimbing
• Mengambil masa yang lama untuk menjawab
• Tidak dapat menjawab walau pun setelah dibimbing
• Memberikan jawapan yang salah walau pun dibimbing

No comments:

Post a Comment

Sila tinggalkan komen atau pendapat anda. Terima kasih!