Apa Perkara Yang Mempengaruhi Pencapaian Kerjaya Anda?


Pencapaian dalam kerjaya adalah isu penting di dalam kehidupan seorang:

• Pencapaian akademik yang cemerlang amat penting untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi

• Minat dan kelayakan akademik anda, akan menentukan bidang yang anda pilih


Dan berikut pula adalah perkara yang mempengaruhi pencapaian kerjaya anda..

• Personaliti

• Nilai / prinsip hidup

• Bakat

• Kreativiti

• Minat

• Kelayakan akademik

• Status dalam masyarakat

• Pengaruh keluarga

• Sokongan sosial daripada:
- Keluarga
- Rakan sebaya
- Persekitaran sekolah
- Organisasi

No comments:

Post a Comment

Sila tinggalkan komen atau pendapat anda. Terima kasih!